Bel: (058) 289 34 46

Hoeveel kan men maximaal lenen voor een koopwoning?

Sep 12, 2017 (0) comment

post-pic-4

De overheid wil huiseigenaren beschermen tegen te hoge hypotheekschulden. Daarom geldt een maximum voor de hoogte van een hypotheek. Dit maximum wordt bepaald door de hoogte van het inkomen en de waarde van het koophuis. De maximumhoogte geldt ook om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Tweeverdieners en huiseigenaren die in hun woning energiebesparende maatregelen nemen, kunnen een iets hogere hypotheek afsluiten.

Betalingsproblemen of restschuld door te hoge hypotheek
De grens aan de hoogte van uw hypotheek is vastgesteld om te hoge hypotheekschulden te voorkomen. Een te hoge hypotheek kan leiden tot betalingsproblemen als u inkomen verliest. Of er ontstaat een restschuld als u de woning wilt verkopen en de waarde van het huis is gedaald.

Maximale hoogte hypotheek ten opzichte van de waarde koophuis
Hoeveel men kan lenen, hangt onder andere af van de waarde van het koophuis. In 2017 kan men een hypotheek afsluiten tot 101% van de waarde van het huis. Vanaf 2018 wordt dit 100%. Men kan dan niet meer lenen dan het huis waard is. Overige kosten, zoals advies-, notaris of taxatiekosten, kan men niet meer meefinancieren uit de hypotheek.

Maximale hoogte hypotheek ten opzichte van inkomen
Naast de waarde van het koophuis gelden regels over de maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van uw inkomen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert de overheid hoeveel inkomen er maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed. Dit maximum wordt ieder jaar opnieuw bekeken en is wettelijk vastgelegd. De maximumhoogte van de hypotheek hangt verder af van het rentepercentage en de rentevastperiode. Dit is de periode die men met de hypotheekverstrekker heeft afgespreekt waarbinnen de rente niet verandert.

Maximale hoogte hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Kan men, door bijvoorbeeld een echtscheiding of verlies van de baan, de hypotheek niet meer betalen? Een hypotheek met NHG biedt bescherming bij eventuele betalingsproblemen of restschulden. Als de koopprijs van uw huis niet hoger is dan de gemiddelde huizenprijs, dan komt men mogelijk in aanmerking voor een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Vanaf 1 januari 2017 ligt de NHG-grens op € 245.000.

Hogere lening ten opzichte van inkomen mogelijk bij energiebesparende maatregelen
Verdient men € 33.000 of meer bruto per jaar? Dan kan men ten opzichte van het inkomen meer lenen als:
– men een energiezuinige woning koopt en men in de woning energiebesparende maatregelen neemt met de hypotheek. Zoals aanschaf van zonnepanelen, dakisolatie of warmtepompen.

Het maximale extra leenbedrag is € 9.000.
Heeft men een hypotheek met NHG afgesloten en heeft men in de woning energiebesparende maatregelen genomen? Dan is de NHG-grens hoger, namelijk € 259.700.

Meer lenen bij koop NulopdeMeter-woning
Verbruikt het koophuis door energiebesparende maatregelen in een jaar evenveel energie als het opwekt? Dan woont u in een NulpdeMeter-woning. Het hypotheekbedrag dat men met zo’n woning in 2017 extra kan lenen is € 25.000. Voor energiezuinige woningen mag men meer lenen omdat men minder energielasten heeft. Een hogere hypotheek kan dan toch verantwoord zijn.

Eigen beoordeling door hypotheekverstrekkers
Een hypotheekverstrekker beoordeelt niet alleen of een hypotheekaanvraag aan de wettelijke regels voldoet. Naast deze regels kijkt hij ook of hij zelf de aanvraag verantwoord vindt. De hypotheekverstrekker moet controleren of het volledige extra hypotheekbedrag ook echt besteed wordt aan energiebesparende maatregelen. Daarom zet de hypotheekverstrekker dit extra bedrag in een depot. Bovendien zal de bank vragen om aankoopnota’s.

Bron: Rijksoverheid

Comment (0)