Bel: (058) 289 34 46

AFM wil centrale registratie studieschulden

apr 22, 2020 (0) comment

De AFM wil dat uitstaande studieschulden voortaan centraal worden geregistreerd in een voor hypotheekverstrekkers toegankelijk register.

De AFM: “Er zijn duidelijke aanwijzingen dat bij een deel van de consumenten een studieschuld in het geheel niet wordt meegenomen bij een hypotheekaanvraag. Aanbieders en adviseurs zijn momenteel in hoge mate afhankelijk van de aanvrager van de hypotheek om vast te stellen of sprake is van een studieschuld. Extern onderzoek toont aan dat vijftien procent van de starters een studieschuld niet opgeeft bij de hypotheekaanvraag.

Om deze reden ziet de AFM graag dat uitstaande studieschulden centraal worden geregistreerd in een voor hypotheekverstrekkers toegankelijk register. De AFM verzoekt de minister van Financiën in overleg te treden met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de concrete invulling van dit knelpunt. De AFM is daarbij van mening dat registratie in het Centraal Krediet Registratiesysteem van het Bureau Krediet Registratie het meest voor de hand ligt vanwege de aansluiting met de reeds bestaande schuldenregistratie.

Wettelijke grondslag voor uitvragen van data

De AFM stelt verder voor om een expliciete wettelijke grondslag voor het opvragen van data op te nemen in de Wet Financieel Toezicht. Door data-analyse kan de AFM risico’s voor consumenten beter in kaart brengen en preventief optreden.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 21.00 uur via telefoonnummer 06 25 15 24 89.

Comment (0)

Call Now Button