Bel: (058) 289 34 46

Gaan de huizenprijzen omlaag in Coronacrisis?

mrt 28, 2020 (0) comment

De huidige Coronacrisis is vooral een gezondheidscrisis. Naast persoonlijk leed ontkomen we ook niet aan de economische gevolgen. Ook op de woningmarkt heeft het virus zijn weerslag. Zo kan een streep door eerdere voorspellingen van de woningprijs. Het is nog te vroeg om alle gevolgen van de crisis te overzien. Verwacht in ieder geval dat forse prijsstijgingen voorlopig verleden tijd zijn.

Rabobank durfde als eerste grote bank een vooruitblik te geven in het Coronatijdperk. De bank verwacht dat de huizenprijzen dit jaar minder hard stijgen dan eerst gedacht. Toch wordt alsnog een gemiddelde prijsstijging van twee procent voorzien.

Vertrouwen huizenkopers cruciaal
In de huidige woningmarkt is bieden boven de vraagprijs vrij gebruikelijk. Soms ontkom je er zelfs niet aan, als je kans wilt maken op de woning. De vraag is in hoeverre daar verandering in komt. Voor veel mensen heeft de huidige crisis grote gevolgen, onder andere voor het inkomen. Denk aan de ZZP’er die minder opdrachten krijgt of een tijdelijk contract dat niet wordt voortgezet. Deze nieuwe realiteit maakt mensen voorzichtiger. Als je minder vertrouwen hebt in je eigen financiële situatie, werkt dat ook door in de prijs die je voor een woning over hebt. Daarnaast maken mensen eerder de keus om voorlopig toch maar even niet te verhuizen, waardoor zowel de vraag als prijs daalt.

Schaarste koopwoningen blijft
Al jaren worden er in Nederland relatief weinig nieuwbouwwoningen gebouwd. In ieder geval minder dan het streefgetal van de overheid (75.000). De vraag naar woonruimte stijgt harder dan het aanbod. Deze huidige crisis brengt daar geen verandering in. Sterker nog, de kans is groot dat het aantal nieuwbouwwoningen verder terugvalt nu veel bedrijven tijdelijk stilliggen. Daarnaast heeft politiek Den Haag voorlopig andere prioriteiten dan het aanwakkeren van nieuwbouw. Een aanhoudende schaarste dempt de terugval in prijs.

Corona en de hypotheekrente
Met de rente is iets vreemds aan de hand. Vaak daalt de rente bij een crisis. Dit komt omdat bedrijven en consumenten minder geld uitgeven in een crisistijd. De vraag naar geld neemt af en ook de rente daalt. Daar komt bij dat centrale banken veel steungeld in de wereldeconomie steken, waardoor er meer geld de economie in stroomt. Toch zien we nu eerder een stijgende dan een dalende rente. Veel banken en andere investeerders lenen hun geld nu liever even helemaal niet uit. Zelfs niet aan de Nederlandse overheid, die juist wordt gezien als een betrouwbare schatbewaarder.

Als de hypotheekrente deze beweging volgt, zullen vooral hypotheken met een rentetermijn vanaf tien jaar duurder worden. Bedenk wel dat alle ontwikkelingen rond het coronavirus zo snel gaan dat het er morgen weer anders uit kan zien.

Comment (0)

Call Now Button