Bel: (058) 289 34 46

Premie autoverzekering kan sterk uiteenlopen in dezelfde straat

jan 21, 2020 (0) comment

Een deel van de autoverzekeraars hanteert sterk uiteenlopende premies voor dezelfde WA-verzekering terwijl  het bestuurdersprofiel en  viercijferige postcodegebied verder gelijk zijn blijkt uit onderzoek.

Hierdoor kan exact dezelfde WA-verzekering van dezelfde verzekeraar aan het begin van de straat tot 77% duurder zijn dan aan het einde van de straat. Het verschil in premie kan zo oplopen tot ruim 460 euro op jaarbasis. De premies kunnen al verschillen als de laatste letter van een postcode anders is.

Postcodeonderzoek

In een onderzoek naar premiedifferentiatie bij 22 autoverzekeraars op meer dan 3500 postcodes in de vijf grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Daarnaast werden nog eens ruim 500 postcodes onderzocht in veertien kleinere gemeenten. Hiervoor werd gebruikgemaakt van data van verzekeraars en dataleveranciers MoneyView en Rolls.

Uit een analyse van de data blijkt dat prijsverschillen binnen dezelfde straat kunnen voorkomen als een straat meerdere postcodes beslaat. Dit geldt vooral voor de steden, omdat straten daar over het algemeen langer zijn. Bij de kleinere gemeenten zijn vooral verschillen te zien binnen de dorpen zelf. We hebben dit twee jaar geleden ook al onderzocht en toen kwamen we enorme verschillen tegen. We zien wel dat dit bij sommige verzekeraars minder voorkomt, maar toch moeten we vaststellen dat er nog steeds grote verschillen zijn binnen hetzelfde viercijferige postcodegebied.

Ruim 700 euro

De verschillen voor dezelfde WA-verzekering binnen hetzelfde dorp of zelfs binnen dezelfde straat niet de enige uitkomsten van het onderzoek die opmerkelijk zijn. Ook de prijsverschillen tussen verzekeraars voor de dezelfde WA-verzekering op basis van hetzelfde profiel zijn aanzienlijk.

Verschil in tactiek

Bij de meerderheid van de onderzochte autoverzekeraars (veertien van de 22) zijn prijsverschillen voor de kleinste postcodegebieden te zien, op buurt- en straatniveau.  Zes van de 22 onderzochte verzekeraars beperken zich tot iets grotere gebieden en kijken alleen naar de vier postcodecijfers, de letters hebben dan geen invloed op de hoogte van de premie. Twee verzekeraars houden het globaal en tonen enkel premieverschillen per regio, dus als de eerste twee cijfers van een postcode verschillen.

Comment (0)

Call Now Button